неделя, април 19, 2009

Христос Воскресе - да възкресим божественото у себе си

Дойде дългоочакваният момент, Спасителят възкръсна за нов живот, за да покаже, че той е Божият син, той е истината и пътят и живота; за да изкупи всички грехове на земните. Бог изпрати своя син Иисус, за да плати за всеки грях. Нека винаги носим Бог в сърцата си, в душите, да го възлюбим с цялото си сърце, душа, с цялото си съзнание, с всичкия си ум и ближния, както себе си (Лука 10:26-27) , и в трудни моменти да знаем, че неговата ръка ни води по пътищата на живота, тя ни напътства. Нека в този прекрасен ден възкресим доброто и святото у себе си, поне за миг се докоснем до това божественото, непреходното на което той ни учеше; нека за миг си спомним нашата мисия на Земята- а именно да правим добри дела, независимо какво ни коства това. Що за хора сме, ако поне един път не сме се опитали да променим света към добро- аз вярвам в това, колкото и да е наивно. Нека винаги се водим и търсим добротата у ближния, да не го хулим и обвиняваме. Нека Бог ни даде силата да променим света, да променим себе си, да се издигнем над дребните злободневни страсти. Нека Бог ни даде и мъдростта да различим доброто от злото, да поставим истинските, стойностните, ценните неща над пошлостта на битието, да възродим любовта и обичта към ближния- святата обич, за която говореше Иисус, защото Бог е всичко и всичко е Бог. Нека възлюбим Бог с цялото си сърце и душа- така както любим живота, както Той ни обича. Нека се покаем-"Мили Боже, аз знам че съм грешник, знам че съм мислил и вършил лоши неща. Разкайвам се за прегрешенията си, моля те, прости ми. Аз зная, че твоя син Иисус умря за моите грехове, че твоята Сила го е възкресила от мъртвите. Сега моля те да ме изпълниш със своята благодат с твоя Свят Дух" Защото Бог толкова възлюби хората, че даде своя единствен свят Син за изкупление на греховете им (Йоан 3:16)...


Няма коментари: